Farby elewacyjne

Akrylowa farba elewacyjna

Wodorozcieńczalna farba fasadowa oparta na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem pigmentów, wypeł- niaczy i środków uszlachetniających. Powłoka tworzona przez farbę wykazuje bardzo wysoką trwałość, odporność na szorowanie, światło i działanie czynników atmosferycznych a jednocześnie nie powoduje kondensacji pary wodnej.

Zastosowanie
Do dekoracyjno-ochronnego malowania elewacji budynków.

Podstawowe parametry techniczne
Ciężar właściwy: 1.45 - 1.55 g/cm³
Wydajność: 5-6 m²/litr (przy jednokrotnym malowaniu)
Odporność na szorowanie: minimum 5000 cykli
Zalecana liczba warstw: 1-2

Metoda nanoszenia
Pędzel, wałek, natrysk powietrzny.

Przechowywanie i okres przydatności do stosowania
6 miesięcy od daty produkcji. Chronić wyrób przed przemarzaniem. Farba powinna być przechowywana wewnątrz pomieszczeń w opakowaniach oryginalnych w temperaturach od +5° C do +25° C.

Przygotowanie podłoża Podłoże pod farbę powinno być trwałe i nośne, oczyszczone z pyłu, kurzu i tłuszczu. Świeże tynki należy malować po 3-4 tygodniach od momentu nałożenia. Przed nałożeniem akrylowej farby elewacyjnej zaleca się również usunięcie starych powłok malarskich oraz wapiennych i kredowych.

Sposób użycia
Elewacyjną farbę należy stosować w zakresie temperatur od +5° C do+25° C. Nie malować przy silnym nasłonecznieniu, podczas deszczu. Nie malować powierzchni, do pokrycia których użyto wapna.