Cement

Portlandzki popiołowy CEM II / A-V 32,5 R EN 197-1


Cechy charakterystyczne:

  • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej oraz w długich okresach dojrzewa
  • umiarkowane ciepło hydratacji
  • dobra urabialność i plastyczność mieszanki betonowej
  • optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej
  • bardzo dobra przyczepność do podłoża (znaczne ograniczenie konieczności stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich – obniżenie kosztów wytworzenia zaprawy)
  • niski skurcz
Rekomendowane zastosowanie

Zaprawy murarskie do murowania ścian konstrukcyjnych i działowych oraz fundamentów
Zaprawy tynkarskie wewnętrzna i zewnętrzne
Betony zwykłe C8/10 - C25/30 wbudowane w miejscach, gdzie brak jest zagrożenia ze strony agresywnego środowiska chemicznego oraz przypadków występowania zamrażania/ rozmrażania i ścierania
Produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych typu bloczki, pustaki (w okresie letnim)
„Chude” betony na podbudowy konstrukcji nośnych
Stabilizacja gruntów nienawodnionych

Sposoby przygotowania zaprawy

Przygotowanie zaprawy polega na dokładnym wymieszaniu, ręcznym lub mechanicznym, zawartości worka z piaskiem i odpowiednią ilością wody. Zalecana kolejność dozowania składników to: piasek, 2/3 części wody, cement, pozostała część wody do wymaganej konsystencji. Gotowa zaprawa zachowuje swoje właściwości użytkowe przez około 3 godziny.