Grunty

Akrylowy roztwór gruntujący


RUBENGRUNT jest gotowym do użycia barwionym roztworem, gruntującym, składnikiem systemu ociepleń. Przeznaczony jest do stosowania jako grunt pod wyprawę tynkarską. Można go używać do gruntowania warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową oraz do gruntowania tradycyjnych tynków, z wyjatkiem tych, w których użyto wapna. RUBENGRUNTEM można też pokrywać powierzchnię płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, wszelkich betonów i mocnych powłok malarskich. Zagruntowanie podłoża zdecydowanie zmniejsza nasiąkliwość. Drobne kruszywo znajdujące się w preparacie daje szorstką powierzchnię, trwałą i odporną na zarysowanie. Zwiększa to przyczepność tynków i ujednolica podłoże. Standardowo praparat podbarwiany jest pod kolor tynku.

Sposób użycia

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać preparat RUBENGRUNT. Grunt może być stosowany na czystym, suchym, zwartym i mocnym podłożu. Podłoże powinno być wolne od tłuszczy, smarów i pyłów. Istniejące powłoki z farb, klejów należy zeskrobać i zmyć wodą. Tak przygotowaną powierzchnię należy zagruntować preparatem RUBENGRUNT. Grunt nanosić pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Nakładać w temperaturze od +5° C do +35° C, unikać opadów i silnego nasłonecznienia. Zużycie średnie wynosi 0,4 kg/m².

Bezpieczeństwo

Chronić oczy i skórę. W przypadku dostania się preparatu do oczu należy obficie przepłukać je wodą i zasięgnąć porady lekarza. Chronic przed dziećmi. Wyrób posiada atest higieniczny.

Przechowywanie

6 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze +5° C do +25° C.