Mozaiki

Akrylowy tynk mozaikowy


Akrylowy tynk mozaikowy jest gotową do użycia, dekoracyjną masą tynkarską. Przeznaczony jest do stosowania na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynków. Zalecany na cokoły budynków, słupy, niewielkie formy architektoniczne, ogrodzenia, ściany klatek schodowych, korytarzy, piwnic itp. Umożliwia to osiągnięcie ciekawych efektów estetycznych. Daje trwałą warstwę o bardzo bogatej kolorystyce.

Sposób użycia

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać akrylowy tynk mozaikowy. Tynk może być stosowany na czystym, suchym i mocnym podłożu. Przygotowaną powierzchnię należy zagruntować preparatem RUBENGRUNT. W przypadku ciemnych kolorów zaleca się stosowanie preparatu barwionego pod kolor tynku. Tynk nanosić po wyschnięciu gruntu (ok. 24 godz.), przy pomocy stalowej nierdzewnej pacy równomiernie na grubość 1,5 - 2 ziaren. Ułożoną warstwę należy starannie wygładzić, zacierając zawsze w jednym kierunku. Po wygładzeniu na ścianie pojawia się mleczny kolor, który zanika wraz z wysychaniem. Użyte do tynkowania narzędzia należy natychmiast po zakończeniu prac umyć wodą przed związaniem resztek zaprawy. Nakładać w temperaturze od +5° C do +25° C, unikać opadów i silnego nasłonecznienia. Czas wiazania tynku może się wydłużyć przy dużej wilgotności powietrza. Zużycie: 4,5 do 5,5 kg/m².

Bezpieczeństwo

Chronić oczy i skórę. W przypadku dostania się preparatu do oczu należy obficie przepłukać je wodą i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi. Wyrób posiada atest higieniczny.

Przechowywanie

6 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze +5° C do +25° C.